Ovaj vebsajt koristi kolačiće da vam osigura najbolje iskustvo na našem vebsajtu.Razumem!

FemPlatz

Teme

Preliminarni rezultati istraživanja karakteristika femicida u Srbiji

Najekstremniji vid nasilja nad ženama je femicid, odnosno ubistvo žene učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, željom za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom. Rezultati prvog interdisciplinarnog istraživanja femicida u Srbiji koje smo realizovale tokom 2018/19. godine pokazalo je da je u 73,9% slučajeva ubistvo žene izvršeno u okviru porodice i/ili partnerskog odnosa. Ciljevi istraživanja su otkrivanje fenomenologije i etiologije femicida, sagledavanje društvenog i institucionalnog odgovora na femicid, procena kapaciteta relevantnih aktera za delotvorno sprečavanje i suzbijanje femicida. Uzroci nastanka femicida su brojni i specifični za svaki slučaj femicida. Nasilje je teško predvideti i kontrolisati, a ubistvo često nastaje u trenutku aktuelne porodične krize. Otkrivanje uzroka femicida je osnovni uslov za sprečavanje femicida. Tokom juna 2019. godine, partnerske organizacije su realizovale tri konsultativna sastanka pod nazivom „Kako do boljeg društvenog i institucionalnog odgovora na femicid u Republici Srbiji“ sa 65 predstavnica i predstavnika relevantnih institucija i organizacija koje rade na sprečavanju nasilja nad ženama, uključujući tužilaštvo, osnovne i više sudove, centre za socijalni rad, policiju, zdravstvene ustanove, ženske organizacije i pružaoce usluga. Sastanci su održani u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, gde su predstavljeni rezultati istraživanja a zatim se razgovaralo o izazovima u pravnoj kvalifikaciji krivičnih dela ubistava, odmeravanju kazne, kapacitetima institucija sistema i organizacija civilnog društva u pružanju zaštite i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. U sledećem periodu ćemo objaviti publikacije i druge materijale o femicidu i otvoriti širu diskusiju sa institucijama sistema i organizacijama civilnog društva o unapređenju delovanja na prevenciji femicida u Srbiji. Preliminarne rezultate istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“ možete preuzeti ovde. Istraživački tim: prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, dr Natalija Žunić, dr Vida Vilić, Kosana Beker Projekat „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“ sprovode Kuća rodnih znanja i politika, FemPlatz, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Evropske unije.

 

Novosti

Novosti

Događaji

Društvene mreže